Företagsamt.se

Företag och företagande online

Det finns flera anledningar till att många företag och organisationer förlägger möten och konferenser på en annan plats än i företagets lokaler. Det handlar bland annat om att få ett miljöombyte, att ge tid och utrymme för rekreation och umgänge samt att få möjlighet att träffa leverantörer och kunder.

Miljöombyte

En konferens har ju ett bestämt syfte. Tanken är kanske att företaget ska ta fram en ny strategi, att delar av personalen ska vidareutbilda sig eller att företaget ska skapa nya kontakter med kunder och/eller leverantörer. Oavsett vad som gäller är det en fördel om de som deltar på konferensen får en chans att släppa vardagen för att kunna fokusera fullt ut på målet för konferensen. När man arrangerar en konferens på en annan plats än hos företaget självt får deltagarna automatiskt ett miljöombyte. Det finns mycket forskning som pekar på att detta faktum ger positiva effekter på slutresultatet. Exempel på inspirerande konferensanläggninar hittar du tex här:

Rekreation och umgänge

Konferenser kan vara helt inriktade mot arbete, men inte sällan kombineras arbete med nöje och rekreation. På en konferens får medarbetarna möjlighet att lära känna varandra under mer avslappnade former. Med teambuildingaktiviteter och middagar ges tillfälle för medarbetarna att skapa nya kontakter, lära sig mer om varandra och ha roligt tillsammans. Att boka in en konferens är således ett sätt att svetsa samman medarbetarna för att skapa en bättre sammanhållning.

konferens i skärgårdsstuga?

Möten med leverantörer och kunder

På en konferens till vilken företaget bjuder in externa parter, kan företaget skapa nya kontakter samt odla befintliga kontakter med leverantörer och kunder. På en sådan konferens kan företaget till exempel presentera nya produkter och tjänster. I samband med konferensen kan företaget även passa på att anordna möten med specifika externa parter i syfte att ta fram nya samarbeten, skriva på avtal, lägga upp gemensamma strategier, med mera.