Företagsamt.se

Företag och företagande online

Det är inte bara privatpersoner som då och då behöver tillskott av likviditet eller har behov av att frigöra medel för investeringar. Även företag kan ha behov av lån och andra former av finansiering. Om företaget behöver få in finansiering för investeringar kan det ta ett vanligt lån utan säkerhet, ett lån mot säkerhet, ge ut obligationer samt ge ut fler aktier (om företaget är ett publikt bolag). Leasing, det vill säga en metod genom vilken företaget får tillgång till exempelvis maskiner och andra fordon, utan att själv äga dem, kan också sägas vara en form av finansiering.

Lån för ökad likviditet

Det kan finnas tillfällen då likviditeten är ansträngd i företaget. Utan en tillräckligt stor andel likvider kan det bli svårt att betala ut löner och betala fakturor. Vid likviditetsbrister är den enklaste lösningen att helt enkelt vända sig till en bank eller någon annan långivare och teckna ett företagslån. Ett företagslån fungerar precis som ett privatlån till privatpersoner. Det enda som krävs är egentligen att företaget blir godkänt i en sedvanlig kreditkontroll.

Finansiering av investeringar

Investeringar kan vara mycket kostsamma, oavsett det gäller lokaler, maskiner eller inventarier. Att erlägga hela investeringskostnaden med likvida medel är sällan en god idé. Likviderna gör förmodligen bättre nytta som just kontanter. Genom att låna pengar eller på andra sätt ordna finansiering genom extern part behåller företaget likviderna och kan sprida ut kostnaderna över en längre tid. Det finns särskilda företag som specialiserar sig på finansiering genom långtidslån. Genom dessa aktörer kan företaget frigöra stora summor för investeringar i verksamheten.

aktiebrev Sala Silfververks Aktiebolag från 1888

Bildkälla: http://www.kb.se/Bilder/Samlingarna/vardagstryck/

Om det är ett riktigt stort företag det handlar om, och investeringen kan räknas i åtskilliga miljoner kronor, är det inte alltid lämpligt att teckna ett långtidslån. Två exempel på alternativ är att ge ut obligationer och att ge ut fler aktier. Båda dessa lösningar innebär i praktiken att företaget får in pengar direkt men samtidigt förbinder sig att betala en premie till dem som köper värdepappren och därmed indirekt finansierar investeringen. För obligationslån betalar företaget en fast ränta. För aktier förväntar sig aktieägarna att erhålla utdelning.