Företagsamt.se

Företag och företagande online

Ordspråket ”ensam är stark” är inte särskilt korrekt och det gäller verkligen inte för företagare. Det kan vara mycket tufft att vara företagare i Sverige, oavsett man driver en enskild firma eller har många anställda, bland annat på grund av den administration som krävs och det faktum att man måste nå en god lönsamhet för att få behålla några kronor efter att skattmasen har fått sitt. Lyckligtvis finns flera nätverk och företagsorganisationer att vända sig till. Genom en mindre avgift kan man bli medlem i en sammanslutning av företagare som arbetar för företagarnas väl. Här är några fördelar med företagsorganisationer och nätverk.

Rådgivning

De större företagsorganisationerna bistår inte sällan med ganska avancerad rådgivning för sina medlemmar. Som exempel kan nämnas att organisationen Företagarna erbjuder obegränsad juridisk rådgivning. Som medlem hos Företagarna behöver man bara lyfta luren och ringa ett speciellt nummer. Då sätts man i kontakt med kvalificerade jurister med bred kompetens.

Nätverksträffar

Som företagare kan livet ibland kännas mycket ensamt. Man önskar att man kunde träffa andra som befinner sig i samma situation och har samma frågor och funderingar som man själv har. Genom företagsorganisationer och företagsnätverk kan man enkelt komma i kontakt med andra företagare. Många organisationer arrangerar nätverksträffar och vissa har forum och liknande på nätet genom vilka man kan skapa nya kontakter.

Lobbying

Företagsorganisationer och nätverk av företagare är ofta mycket aktiva inom lobbyarbete mot regering, riksdag och kommun. Denna funktion kommer kanske inte företagaren till nytta omedelbart, men den fungerar ändå som en kanal genom vilken man kan föra fram sina åsikter.

Rabatter och erbjudanden

Alla sammanslutningar med specifika syften förhandlar fram rabatter och erbjudanden för sina medlemmar. Företagarorganisationer och -nätverk är inget undantag. Som medlem i en organisation för företagare kan man få en mängd olika förmåner. Det kan till exempel handla om förmånliga försäkringar samt rabatter på drivmedel och resor.